44

ประกาศผลการสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
(อย่างเป็นทางการ)
วันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 23.30 น. เป็นต้นไป

ศูนย์สอบ เขตพื้นที่ สำนักการศึกษา โรงเรียน

 
 
ประกาศผลสอบรายบุคคล คลิกที่นี่
ประกาศเลขที่นั่งสอบรายบุคคล คลิกที่นี่
a